Service-Image

Opis

Kućni pojačivač za pojačanje slabijeg signala kod rezidencijalnih korisnika.

Download Pdf