Service-Image

Opis

Omnistar GX2 predstavlja platformu prenosa preko optičkog vlakna, dizajniranu za hibridne (optika + koaks) širokopojasne mreže sutrašnjice. Omnistar GX2 posjeduje povećanu zbijenost modula, pri tom nastavlja pružati skalabilnost, djelotvornost i fleksibilnost. Okvir (4 rack) uređaja može da primi do 16 Plug-n-Play aplikacionih modula i tako štedi na prostoru u glavnim stanicama. Dostupan je i sa dva okvira gdje prihvata 3 aplikaciona modula. Sa 1310 nm i 1550 nm proizvodima, Omnistar GX2 omogućava vam da u svojoj ponudi imate više usluga.