• Trilithic 360 DSP

    Preciznost priručnog analizatora signala u savršenoj kombinaciji sa snagom pametnog uređaja.
  • Trilithic 860 DSPi

    Multifunkcionalni digitalni analizator signala.
  • Trilithic 9581 SST

    Analizator signala povratnog smjera.